Media item

Beëdiging NSB functionarissen

NSB-propagandafilm. NSB-filmbeelden van de plechtige beediging van 3000 NSB-functionarissen in het stadion Galgewaard te Utrecht. Onder deze functionarissen bevinden zich ook Max Blokzijl en De Bruin. Van Geelkerken leidt de ceremonie, waarbij de functionarissen trouw zweren aan Mussert. Na deze plechtigheid wordt door Mussert nog een toespraak gehouden. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Tekst : De plechtige beediging te Utrecht
00.09 Beeld : Aankomst van NSB-functionarissen bij het Galgewaard te Utrecht
00.34 Organisaties van de NSB marcheren het stadion binnen, op de volle tribunes veel Duitse genodigden
00.44 Aanwezigen brengen de Hou Zee groet als Mussert trappen afdaalt
01.09 Opmars van vlaggen en vendels. Afdaling van de trappen van de vlaggen- en vendeldragers
01.46 Op het middenveld aangetreden NSB-functionarissen, w.o. Blokzijl en
01.47 De Bruin, leider van het sprekerskorps
01.55 Van Geelkerken leidt de massale eedsaflegging waarbij de 3000 functionarissen trouw zweren aan de Leider
02.26 Toespraak van Mussert
03.06 Onder de functionarissen op het middenveld Woudenberg, leider van het gelijkgeschakelde NVV
03.08 Ook op het middenveld d'Ansembourgh
03.11 Evenals Baron Van Haersolte van Haerst
03.25 Plechtigheid wordt beeindigd. Afmarcheren met vlaggen, vaandels en vendels
03.51 Mussert en zijn gevolg verlaten het stadion
04.02 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
20 June 1942
Length:
04:10

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Netherlands Institute for Sound and Vision
Tags: