Media item

Benoeming van Roskam tot leider van de Nederlandse landstand

Spiegel der beweging nr. 17, item 1

NSB-propagandafilm. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Aankondiging, Spiegel der Beweging. geprojecteerd over vignetten van de verschillende NSB afdelingen.
00.20 Vignet van de Landstand, ronddraaiend. Tekst; Onlangs is de Ned. Landstand opgericht en tot zijn leider werd de heer Roskam benoemd.
00.27 Roskam in beeld terwijl hij een toespraak houdt. De commentaarstem spreekt door.
00.46 Terwijl beelden van het boerenwerk te zien zijn, zoals koeienweiden oogsten, ploegen enz..
01.38 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1942
Length:
01:38

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Netherlands Institute for Sound and Vision
Tags: