Mediabestand

Interview Dhr. A. de Vree

Interview met Dhr. A. de Vree in het kader van het project 'Volkstuinen in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Het doel van dit project was om te achterhalen of volkstuinen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Utrecht aan de voedselvoorziening hebben bijgedragen. Voor meer informatie over het project zie: www.voice-utrecht.nl/

Meer

De heer A. van Vree werd op 29 september 1921 geboren. Het gezin bestond naast vader en moeder uit twee jongens en twee meisjes. Vader was seinhuiswachter en moeder huisvrouw. Hij had een stuk land bij het asiel op het Houtensepad wat hij mocht bewerken en hielp hun daarom met timmerwerk aangezien hij een timmeropleiding had doorlopen.
Hij verbouwde alle groente en aardappelen zelf. Dit had hij geleerd bij zijn vader die hij van jongs af aan hielp in de tuin. Zijn broer had geen zin om in de tuin van zijn vader te werken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij groente en aardappelen verbouwen op het land. Vanwege zijn kennis van verbouwen wist hij altijd genoeg zaaigoed en pootaardappelen opzij te zetten voor het nieuwe jaar. Hij had geen last van diefstal omdat de Duitse Whermacht daar gestationeerd zat. Op een groot stuk zandgrond bij het spoor verbouwde hij tabak. Deze ‘Virginia’ tabak gaf hij weg aan mensen.
Hij had zelf weinig tot geen last van de arbeidseinsatz aangezien het timmer bedrijf (bij De Helling) meteen na de bezetting in beslag genomen door de Duitsers. De tuin gaf tijdens de oorlog genoeg voedsel om de oorlog door te komen, ook tijdens de Hongerwinter. Dit was een hele uitzondering zoals Dhr. De Vree ook beseft.

De tuin en het verbouwen van groente blijft na de Tweede Wereldoorlog een hobby welke meneer nog steeds uitoefent. Na zijn trouwen in 1945 bleef hij een stuk grond verbouwen dat bij het huis van zijn vader lag.

Maker:
Vereniging Ontsluiting (Inter)nationaal Cultureel Erfgoed
Publicatiedatum:
13 januari 2011
Lengte:
09:59

Meer

Bijdragen:
Dhr. G. van den Berg (interviewer)
Dhr. H.J. Vinke (camera)
Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Vereniging Ontsluiting (Inter)nationaal Cultureel Erfgoed
Tags: