Media item

Zuivel (HD)

Film uit 1925 over melkverwerking tot room, ondermelk, boter en melkpoeder in een aantal zuivelfabrieken. Overslag en verpakking van boter in kleinverpakking.

Meer

00.00 Arbeiders storten melkbussen leeg in het wegbassin. Het gewicht van elke storting wordt gecontroleerd
00.19 Monsternemer neemt met een monsterlepel melk uit het bassin en doet dit in een flesje, dat hij in een houten kist plaatst
00.37 Ketel voor het verhitten van de melk tot ca. 35 graden
00.46 De koelinstallatie voor het koelen van de bacterievrije room
00.52 Een viertal gekoppelde centrifuges
01.02 De ondermelk stroomt uit de ene afvoerpijp van de centrifuge in een emmer
01.14 Terwijl de room via een goot eveneens in een emmer
terchtkomt
01.27 Arbeider schept melkpoeder uit de bak in een papieren baal
01.32 Terwijl jongen toekijkt, hamert arbeider het deksel van een houten kist met spijkers dicht
01.45 Laadbak van vrachtwagen met op de zijkant de vermelding Cooperatieve stoom zuivel fabriek "De Boerenstand" Terwolde. De wagen wordt met kisten
beladen
01.59 De wagen verlaat het fabrieksterrein en draait de weg op
02.17 Koelwagen arriveert bij het grote koelpakhuis te Zutphen
02.37 Vaten boter worden in de koelwagen geladen
02.44 De wagen onderweg naar het koelpakhuis
02.45 Melkrijders lossen hun wagens
02.56 Laborant neemt monsterbuisjes uit een houten monsterkist
03.05 Langs de koeler afdruipende room die onder in een goot wordt opgevangen
03.22 Arbeider demonteert centrifuge
04.10 Met een plat stuk hout schraapt hij tegen de centrifugewand vaste melkresten af
05.25 Het rijkskeurmerk op een papier boven de boter in een botervat
04.32 Keurmeesters nemen monsters boter uit enkele vaten, ruiken, strijken de boter af tussen duim en wijsvinger en proeven, waarna zij hun bevindingen noteren
04.51 Detailbeeld van het trekken van een botermonster
05.12 Roomzuurbank waarin arbeider de room heen en weer roert
05.33 Het gotenstelsel naar de karn
05.37 Melkrijder rijdt met zijn melkwagen over zandweg op nevelige ochtend. Hij stop, laadt twee melkbussen op en rijdt weer verder
06.14 Laborant controleert de thermometers van het zuurzelapparaat
06.26 De karn wordt met water gevuld om de boter te wassen
06.39 Vaten boter worden op het laadbordes gereed gezet
06.50 Wagen wordt langzij het perron gerangeerd waarna de vaten worden ingeladen in een wagon
07.05 Het maken, verpakken en afwegen van pakjes boter
07.14 De carrousel-doseermachine drukt d.m.v. een onderstempel een afgepaste hoeveelheid boter naar boven, welke met twee houten spatels op de inpaktafel
wordt gelegd. Een bovenstempel drukt de boter in de vorm
07.29 Met snelle gebaren worden de wikkels om de boter gevouwen en het pakje op de weegschaal gelegd. Een derde man legt de pakjes in een kistje
07.50 Botervaten worden in een koelwagen geladen
07.57 Verwarmingsketel van waaruit warme melk geleid wordt naar de melkpoederwals
08.24 De grote melkpoederwals en de gedroogde melkfilm, die in vlokken in de bak valt
08.38 De maalmachien, waarin de vlokken geschept worden en aan de onderzijde als melkpoeder opgevangen worden
08.58 Detailbeeld van de rondwervelende schoepenas, die de melkfilm tot vlokken verwerkt
09.06 De in de opvangbak neerstromende melkpoeder
09.11 Drie volle melkbussen in betonnen waterbak
09.16 De cooperatieve Zuivelfabriek met hoogoprijzende schoorsteen
09.33 Melkrijderswagens voor het losbordes
09.37 De melkrijders lossen
09.42 Overzicht van het lossen
09.54 De direkteur en boekhouder in het kantoor achter hun bureaus
10.05 Kijkje in de machinekamer met de stoommachine en het grote vliegwiel
10.20 Het tappen van ondermelk in de nu lege bussen
10.32 Vierhoog opgestapelde botervaten in de opslagloods
10.42 Einde

Creator:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
31 December 1924
Length:
10:53

Meer

Type:
video
Original format:
Film 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: